• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Sprawozdawczość Finansowa

Przedszkole Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka”

Przedszkole Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Miasto Konin. 

Przedszkole Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Leszczynowa Górka” sporządza roczny plan finansowy dochodów i wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.

 

DZIAŁ - 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania                            przedszkolnego

DZIAŁ - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

BUDŻET PRZEDSZKOLA na rok 2020

 1. Wydatki rozdział 80104 - 1 929 193,00 zł
 2. Dochody rozdział 80104 - 173 930,00 zł
 3. Wydatki rozdział 80149 - 914 817,00  zł
 4. Wydatki rozdział 80146 - 12 500,00 zł
 5. Wydatki rozdział 85404 - 161 400,00 zł

 

Ujęty w Uchwale nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18.12.2019 r.

 Załączniki:

Bilans 2019

Rachunek zysków i strat

Informacja Dodatkowa

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki