• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Rada Rodziców – rodzaj organu przedszkola, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci naszej placówki. Rada jest powoływana do współpracy z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi pracy opiekuńczo wychowawczej i dydaktycznej oraz funkcjonowania. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady przedszkola. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności przedszkola