• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

W wyniku drugiego etapu  postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze starszy specjalista Przedszkola Nr 10: 

starszym specjalistą  została Pani Magdalena Szymkowiak

zam.  ul. Lewkoniowa 9 , 62-510 Konin 

Data: 16-08-2016

 

 

 

W wyniku postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze starszy specjalista Przedszkola Nr 10 wpłynęła jedna oferta:

1. Magdalena Szymkowiak ul. Lewkoniowa 9 , 62-510 Konin 

Data: 12-08-2016


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze -  starszy specjalista.

Przedszkole Nr 10  z oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka”

w Koninie

ul. Chopina 11

Zakres zadań i wymagane dokumenty:

>>> pobierz plik <<<

Dokumenty w kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko  starszego specjalisty” należy składać w Przedszkolu Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka”

w Koninie ul. Chopina 11 , od poniedziałku do piątku w godzinach

od 9:00 do 14:00, do dnia 11.08.2016r..

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminach rozmowy poinformujemy telefonicznie lub listownie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Dokumenty, które wpłyną do Przedszkola po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Data: 02-08-2016